MúzeumDigitárHeves

Close
Close

Objects ...

Szerednyei János bankjegyei
Molnár Nivárd péztárca
Szabó László notesze
Rózsafüzér
Fénykép Debreczeni Sixtus meggyilkolásának helyszínéről
füzetecske
Fénykép
Puskás Lászlóról készült festmény
Patrik könyv
Zadravecz István feszülete
Kínai füstölő
Kehely
Szabó László burzája
Pálos Antal börtönbicskája
Fénykép
Kuklay Antal fellebbezésének elutasítása
Kerényi Lajos valamije
KALOT  zászló
Pálos Antal keféje
valami levél
Cenzúrázott levél
Nyírfakéreg dobozok
Romzsa Tódor sálja
Rédly Elemér börtönzacskója
darányi valamije
Kínai papucs
Zadravecz István püspöki gyűrűje
Szigeti Imre szőnyegszövő villája
Hadifogságban készült miseruha
Valami
Gyászjelentés
Levél
Csontmedál
Ádám László börtönbeli kanala
Börtöntárgy
Szabó László tárgyai
KALOT  jelvény
Zadravecz István papszentelő szalagja
Kenyeres Lajos fényképe
Patrik József emlékező füzete
KALOT embléma
Oloffson Placid levelei
Kínai papucs
Puskás László könyve
Balogh István portréja
Patrik József bányászlámpája
KALOT album
Mindszenty miseruhája
Kuklay Antal börtönzacskója
Levél
Vezér György igazolványa
Elbocsátólevél
Kenyeres Lajos halottvizsgálati bizonyítványa
Puskás László rádiója
Godó Mihály rózsafüzére
Pálos Antal WC papírra írt valamije
Alsónadrág
Werner Alajos REF-es papírja
Koporsódarab
Szerednyei János tégelye
Mécs László börtönbeli rózsafüzére
szótár
Rédly Elemér tisztasági csomagja
Kenyeres Lajos egyéb iratok
Kállay Emil ampermétere
Miseruha
Fénykép
Puskás László könyve
Kenyeres Lajos halottfőkönyvi kivonata
Kontra Éva rózsafüzére
Gigler Károly levélnehezéke
Vass Tamás misézőfelszerelésének darabja
igazolvány
Sándor István turistabotja
Hunya Dániel akármije
Rózsafüzér villanydrótból
ÁVÓ-s kabát
Nagy Ferenc csajkája és bögréje Kistarcsáról
Rózsafüzér
Kínai báb
Paszulyka Jenő sakkja
Grősz érsek levele
Vass Tamás misézőfelszerelésének darabja
Lénárd Ödön versei
Kerkai táviratok
Zadravecz István börtönbeli valamije
Vass Tamás misézőfelszerelésének darabja
Kitelepítési határozat
Halotti lepel
Szigeti Imre jegyzete
Babérlevél
füzetecske
Péter levél
pileólus
négyoldalas levél
Patrik tanulmányi értesítője
Kanál
Rózsafüzér
Rózsafüzér
Oltárterítő
Nagy Ferenc szabadulólevele
rózsafüzér
Patrik József útlevele
Galambos János kelyhe
Fagylaltos pohár
Szerednyei János burzája és stólája
Zadravecz István keresztje
valami kis edényke
Rédly Elemér börtönbicskája
KALOT kiadványok
Lénárd Ödön keresztje
Pohár
Tégely
Könyvtartó a Sziklakápolnából
Rédly Elemér börtönbeli sakk-malom táblája
Kehely paténával
Zadravecz István pileólusa
Kerkai Jenő levelei
Feljegyzések
Reload